Wing Chun Praha

O Škole Wing Chun Praha

Wing Chun Praha patří do linie "Hong Kongského" Wing Chun, jež reprezentuje světoznámý Yip Man a jeho žáci, konkrétně legendární Chu Shong Tin a jeho žák velmistr Jim Fung.

Popularita Wing Chun neustále narůstá, a to z mnoha důvodů. Wing Chun nabízí v prvních letech jednoduchou ale efektivní sebeobranu, přirozený nárůst sebevědomí a pocit bezpečí při řešení konfliktních situací. V dalších letech tréninku všichni oceňují důraz na relaxaci, prohlubování koncentrace a udržování kondice.

Přátelská a konstruktivní atmosféra je předpokladem maximalizace potenciálu růstu jednotlivce i celé skupiny.

Sifu a Instruktoři

Skupinový systém výuky, dle pokročilosti studentů, zajišťují ti nejlepší z nás.

Sifu se věnuje výuce těch nejpokročilejších. Začátečníkům a středně pokročilým se věnují zkušení instruktoři. 

Pr

Sifu Dalibor Kuběna

Jan Šturc

Petr Kuneš

Martin Jaroš

Linie

Sifu Dalibor Kuběna je přímým studentem Velmistra Jima Funga a zařadil se roku 2003 do řad Level 1 instruktorů IWCA (Sydney, Australie).

Od svého návratu propaguje v České republice Wing Chun kung fu a učí své studenty ve Wing Chun Praha. Po smrti svého mistra Jima Funga (+2007) navštěvoval v Hong Kongu Velmistra Chu Shong Tina (+2015)

V současnosti pokračuje ve vlastním studiu Wing Chun kung fu s řadou Hong Kongských mistrů z linie Yip Man - Chu Shong Tin.

Wing Chun mistři

Organizace výuky

Wing Chun Praha nabízí propracovaný systém výuky, který je modifikovanou verzí učebního programu sestaveného velmistrem Jimem Fungem pro International Wing Chun Academy.

Začátečníci a středně pokročilí jsou zorganizováni do skupin dle pokročilosti (Grade 1-6). Každý Grade má stanoveny program konkrétních témat, technik a praktických aplikací, které je potřeba zvládnout.

Takto zpracovaný učební plán umožňuje mít absolutní přehled o probírané látce. V případě nepřítomnosti je studentovi jasné, co se probíralo, a je schopen si látku individuálně doplnit.

Pokročilí pokračují ve studiu s individuálním programem (Level 1-3)

Level 1

Level 1

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Organizace výuky

Studenti

Wing Chun kung fu je pro mě srdeční záležitost. Na Wing Chun se mi kromě sebeobranné stránky líbí především práce s vlastním tělem, a to trochu odlišným způsobem, než jsme zvyklí. Toto má pozitivní dopady na tělo, neboť se učíme řešit věci jinak nežli hrubou silou.Všichni jsou milí a na tréninku panuje přátelská atmosféra, která je pro mne také stěžejní. Určitě doporučuji všem, kdo chtějí být součástí skvělé party a zároveň se naučit něco užitečného.
Martin V. Grade 6
Zamilovala jsem se do Wing Chun, protože je pro mne souhrnem toho, co jsem hledala posledních 7 let. Učí mně rozvíjet vnímavost vlastního těla, jako je jeho správné držení, struktura, rovnováha a rovněž jak uvolnit různá tělesná napětí. Navíc mi umožňuje si tato zjištění na hodinách prakticky ověřit. Pro mne jako ženu jde tréning ruku v ruce s navyšováním tělesné kondice a s možností učit se pro mne novému způsobu myšlení, jež je zaměřeno na techniku a ekonomii pohybu boje.
Adéla V. Grade 3
Hledal jsem školu nebo bojové umění, které mě naučí, jak bránit sebe nebo mé blízké v situacích, kdy to bude třeba. Wing Chun mi dodalo sebedůvěru, vím, jak se v různých situacích zachovat, co dělat. V neposlední řadě jsem poznal spoustu skvělých lidí a zažil spoustu legrace jak na trénincích, tak na seminářích či soustředěních. Na Wing Chun jsem od začátku oceňoval přátelský přístup ve škole jak od ostatních, co školu navštěvují, tak od instruktorů a našeho Sifu.
Dušan K Grade 4
Nahoru